De tots és conegut que a llatinoamèrica hi ha un problema amb la violència criminal, per diferents raons. Però sabies que 9 de les 10 ciutats amb més assassinats al món (per cada 100 mil habitants) són llatinamoericanes? 😔

Tindrà a veure amb el narcotràfic? Si és així perquè no apareix Colòmbia? La qüestió de la criminalitat és molt més complexa, però les dades sempre ens ajuden a entendre millor la realitat 🤔