La indústria càrnia no només és un escàndol moral pel que fa al maltractament animal, sinó que des de fa dècades se sap que la ramaderia és una de les fonts d'emissió de CO2 més grans (gasos d'efecte d'hivernacle). 🥵

En dos minuts avui us donaré unes quantes dades d'impacte en relació a la contaminació de CO2 derivada de la "producció" de carn, versus la producció de vegetals. 🤔