Hauries dit mai que a Amèrica del Nord hi ha més països que a Amèrica del Sud? El secret és als països "centroamericans" que hi ha molts més dels que pensaves, molts d'ells una petita illa. 🤔

Parlem una mica de geopolítica, amb números. 🤓