La gent prefereix escoltar episodis de podcast curts o llargs? 🤔

Doncs si veiem les estadístiques del podcast del popular Joe Rogan a YouTube, resulta que els episodis de més de 30 minuts obtenen deu vegades més vistes que els curts o clips. 😎