Actualment, Mèxic està exportant gairebé més cervesa que els 3 països que el segueixen junts (Holanda, Bèlgica i Alemanya), i va en augment. Puc entendre perquè l'actual govern mexicà vol regular l'ús que les cerveseres poden fer de l'aigua potable en alguns estats.